บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 09 ก.พ. 2558

ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท


บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ในหมวดธุรกิจศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชนในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการใช้ประโยชน์และขยายไปสู่ธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จากความมุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จึงสร้างโมเดลธุรกิจในรูปแบบ "ผสมผสานเพื่อสร้างความสมดุล" โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ผสานกับ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  สู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เป็นอาณาจักรแห่งนวัตกรรมเมืองแห่งอนาคต ในชื่อ ลอฟ แลนด์ (LOF LAND) ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ประตูวาร์ปสู่ดินแดนมหัศจรรย์" บนพื้นที่ กว่า 24 ไร่ ด้วยงบประมาณ 500 ล้านบาท

พร้อมสนันสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เชื่อมโยงถึงกันอย่างสมดุล เพื่อก้าวเข้าสูุ่ "นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล"(Digital Tourism Innovation) โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาให้ LOF LAND เป็น พื้นที่บริการรับรองพิเศษ (Exclusive Service) เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับกลุ่มสมาชิก ภายใต้ LOF Ecosystem ด้วยการเปิดให้บริการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ (New Destination Tourist Attraction) ในชื่อ LOF LAND @แกรนด์แคนยอนชลบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

MISSION

ส่งเสริม “นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล”
 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาส ในการก้าวเข้าสู่
"ประตูสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัล"
 
 
 
 
 
VISION

กระจายโอกาสในยุคแห่งการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแห่งมูลค่า ให้ผู้คนสามารถเข้าถึง มีปฏิสัมพันธ์และเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ เชื่อมโยงประสบการณ์ที่สัมผัสจากโลกจริง สู่จินตนาการสุดล้ำบนโลกคู่ขนานเสมือนจริง

ความคืบหน้าของโครงการ ปี 2564
(Project Progress 2021)

image
ณ พื้นที่แห่งนี้และบริเวณรอบๆเดิมเป็นเหมืองหินเก่าเมื่อ 100 ปีก่อน ที่เคยมีบ่อหินขนาดใหญ่และลึกกว่า30 เมตร ซึ่งปัจจุบันถูกพัฒนากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง ที่ผู้คนรู้จักกันในชื่อ แกรนด์แคนยอนชลบุรี
image
ต้นปี 2564 ที่ผ่านมาได้เริ่มเนรมิตปรับภูมิทัศน์พื้นที่กว่า 24 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง LOF LAND ภายใต้แนวคิด ประตูวาร์ปสู่ดินแดนมหัศจรรย์
image
ช่วงปลายปี 2564 เริ่มงานส่วนโครงสร้างของฐานราก (Footing) ในการสร้างสถาปัตยกรรมสุดล้ำที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่ของ LOF LAND 

ความคืบหน้าของโครงการ ปี 2565
(Project Progress 2022)

image
ต้นปี 2565 ดำเนินการก่อสร้างและวางผังบริเวณงานภูมิทัศน์ (Landscape) ที่ผสานเอาธรรมชาติ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
image
1 มิถุนายน 2565 เปิดให้บริการ เป็นพื้นที่ Private Area สำหรับ LOF Member ให้ได้มาสัมผัสกับประสบการณ์สุดล้ำของ LOF LAND
image
15 % Monthly progress : October 2022 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างฐานราก,ตอม่อ,คาน GB/1, GB/2  ในเฟส 2  ก่อสร้างสถาปัตยกรรมสุดล้ำแห่งโลกอนาคต (Smart building)

ความคืบหน้าของโครงการ ปี 2566
ขยายพื้นที่ให้บริการ Phase 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว

image
image
image
image
image
image
ความคืบหน้าโครงการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
ความคืบหน้าโครงการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566
image
image
image
image
image
image
ความคืบหน้าโครงการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2566
image
.
image
image
image
image
image
ความคืบหน้าโครงการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
image
image
image
image
image
image

ทีมงานของเรา

บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด ดำเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มบริษัทในเครือ Y GROUP ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources), กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction), กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) และกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว

ด้วยวิสัยทัศน์ในการกระจายโอกาสในยุคของการพัฒนาธุรกิจผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีคุณค่า เราให้ความสำคัญและส่งเสริมการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อทดลองและเรียนรู้ และเพื่อบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงผู้คนในวันนี้ และนำทางไปสู่อนาคต

image

 คุณจีระนันท์ ภูคันธะโสม
 Chief Executive Officer (CEO) 

image

 คุณวราภรณ์ ดำรงค์การพานิช
 Chief Operating Officer (COO)

image

 คุณชายชัด เกตุตั้งมั่น
 Chief Financial Officer (CFO) 

image

ธนารัตน์ กัววัฒนาพันธ์
 Advisor 

image

 คุณโดม เจริญยศ
 Advisor 

image

 คุณศิรประภา เพชรชื่น
 Financial Advisor 

image

คุณอภิสรา สิทธิกุล
 Financial Advisor 

image

 คุณณัฐณิชา โสภะบุญ
 Research and Development Manager 

image

 คุณชลลดา สุโรพันธ์
 Business Development Executive

image

คุณณัฏฐกัลย์ ลาภธรวรกุลชัย
 Business Development Executive

LOF NEWS

LOF LAND มีความยินดีและพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในโครงการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่งเสริมความร่วมมือในระบบนิเวศนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)

LOF LAND มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการประชุมสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ครั้งที่ 1 /2567 ติดตามสถานการณ์และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาค

การเข้าร่วม Roadshow โฮจิมินห์ ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ในวันที่ 2-5 เมษายน 2567 นั้นเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญที่ทาง LOF LAND ได้เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการตลาดของเราอย่างเต็มที่

LOF Creators Club ร่วมกับ Wells International School - Chonburi Campus ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) Art Generator,and gained basic knowledge of blockchain technology

ต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) TAT INDONESIA OFFICE

การประชุมสมาชิก สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ครั้งที่ 1 ในปี 2567 ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นการรวมตัวของหน่วยงานภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย 8 สมาคมและ 4 ชมรม โดยเน้นการครอบคลุมภาคแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิเช่น ธุรกิจโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว กอล์ฟ สปา และร้านอาหาร โดยการประชุมนี้มุ่งเน้นในการติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมการตลาดอื่นๆ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยวในชลบุรีให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนในอนาคต

Travel Trend Talk 2024 จัดโดย สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี เป็นการประชุมสำคัญที่เรียกเก็บความรู้จากวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจจริง เช่น คุณต่อ เพนกวิ้นจากเพจ Tor Penguin, คุณคิว ธีระทัต หนูดำ CEO จงทำคอมเมิร์ช, คุณ CK Cheong CEO of Fastwork, และคุณแต๋ง ร้าน After Yum เต็มอิ่มกับความรู้อัดแน่น ทุกแง่ ทุกมุมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และการท่องเที่ยว

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี อัพเดทความเคลื่อนไหวในตลาดออนไลน์และตลาด FIT ที่จะถูกนำเสนอโดย Make My Trip รวมถึงรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา

LOF LAND เราพร้อมให้บริการแล้วบน xplORe แอปฯ เดียวที่ทำให้ทุกก้าวของชีวิตสนุกและง่ายกว่าเดิม อีกหนึ่งประตูวาร์ป ที่จะปลดล็อกทุกไลฟ์สไตล์ ให้ชีวิตนอกบ้านลงตัวกว่าที่เคย!

LOF Creator Club ร่วมแบ่งปันและเปิดโลกจินตนาการเด็กๆ ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ “เชื่อมโยงโลกจินตนาการ"  ในกิจกรรมงานกีฬาสี Wells International School-Chonburi Campus

บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี

LOF LAND เข้าร่วมสัมนาในงาน Chonburi Meaningful Travel 2024 ร่วมรับฟังทิศทางและแผนการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2567

LOF LAND ขอขอบคุณสำหรับรางวัล “Chonburi Tourism Award” ในโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น ณ จังหวัดชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว New Destination Tourist Attraction Award

LOF LAND มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสพบปะหารือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ทาง บริษัทเจอร์นี่ ทู เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจาก สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) TCEB ในกิจกรรม TCEB CHINA FAM TRIP

LOF LAND รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ (สทน.) ซึ่งเป็นกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อนำมาอัพเดทเส้นทางขาย และเข้าร่วมเจรจาธุรกิจในงาน PATTAYA TRAVEL MART 2023 พร้อมร่วมผลักดัน ให้เกิดการสร้างโปรแกรมการเดินทางที่มีสีสัน โชว์ Soft Power และของดีในพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

LOF LAND เข้าร่วมกิจกรรม Digital Tourism Business Matching โครงการ “เปิดเมือง” เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล โครงการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ทาง ThailandCONNEX

ภาพกิจกรรมสุดประทับใจ บรรยากาศในงาน LOF LAND Exclusive Warp Phase2 บันทึกภาพของผู้ร่วมเดินทางกลุ่มแรก สำหรับกลุ่ม LOF Members และกลุ่มผู้ถือครอง LOF LAND TOKEN

LOF LAND เข้าร่วมในโครงการ ESTABLISH THAILAND TO BE SUSTAINABLE TOURISM DESTINATION

ทีม LOF LAND Project ร่วมประชุมหารือ กับท่านรองนิธี ศรีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการพัฒนา นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ที่จะเชื่อม LOF LAND Applicationในการยกระดับการท่องเที่ยวให้เข้ากับยุคปัจจุบัน

LOF LAND และ สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ปักธงเตรียมขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้นำทีม Influencer การท่องเที่ยวจาก 13 ประเทศ ทั่วโลกให้เกียรติเยี่ยมชม Private Area LOF LAND

LOF LAND Token เซนต์สัญญากับ XT.COM พร้อมนำ LOF LAND TOKEN เข้ากระดาน XT.com

LOF x DOME CLOUD ร่วมผนึกกำลังกับ นักพัฒนาเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัล Blockchain, Metaverse คุณโดม เจริญยศ CEO บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด โดยคุณโดม ได้เข้ามาเป็นทีม Advisor ของ LOF LAND TOKEN เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี Ecosystem ให้สมบูรณ์แข็งแรง ภายใต้แนวคิด Metaverse โลกเสมือนคู่ขนาน ที่มีอยู่จริง จับต้องได้ หนึ่งเดียวในไทย

LOF LAND ได้วางระบบเพื่อสร้าง Ecosystem ให้เเข็งแรงเเละสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม

เตรียมพบกับ Digital Token  ที่มี Ecosystem สมบูรณ์ แข็งแรง บนพื้นที่ของ #LOFLAND  ประตูสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 2567 นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้