กรอกข้อมูลสำหรับ Add Network (Copy ข้อมูลจากด้านล่างนี้)

10. Network Name:Binance Smart Chain
11. RPC Url:https://bsc-dataseed.binance.org/
12. Chain ID:56
13. Symbol:BNB
14. Block explorer URL:https://bscscan.com

กรอก Token Address (Copy ข้อมูลจากด้านล่างนี้)

16. Token Address :0xb1bcdac12eac178f4e1f221562a805c561599d48

 

 
 
 
 
 
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our 2024 Privacy Policy  and  Cookies Policy