ข้อกำหนดและนโยบายการใช้บริการ

บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด

                                       

ข้อ 1. ราคาและการออกบัตรกำนัลดิจิทัล (Digital Voucher)
การกดสั่งซื้อบัตรกำนัลดิจิทัล (Digital Voucher) ทุกรายการเป็นเพียงการจองสิทธิในการเข้าใช้บริการเท่านั้น (เมื่อจองสิทธิแล้วลูกค้าต้องทำการจองวันที่เข้าใช้บริการและเปิดใช้งานบัตรด้วยตนเอง)

1.1 บัตรผ่านประตูวาร์ป (Warp Ticket) ราคา 300 บาท/บัตร (จำกัดสิทธิ 1 คน ต่อ 1 บัตร) เด็กสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร เข้าชมฟรี
บริษัทฯ จะทำการออกบัตรผ่านประตูวาร์ปแก่สมาชิกในรูปแบบบัตรกำนัลดิจิทัลผ่านระบบสมาชิก LOF Member หลังจากการชำระเงินผ่านช่องทาง QR CODE หรือทางการชำระเงินของทางบริษัทฯ ได้ถูกอนุมัติเเล้ว

1.2 บัตรเช่าสถานที่ (Rental Space Ticket) ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท*/บัตร  (*การกดซื้อบัตรเป็นเพียงการจองสิทธิในการเข้าใช้บริการเท่านั้น ค่าบริการและเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
บริษัทฯ จะทำการออกบัตรเช่าสถานที่แก่สมาชิกในรูปแบบบัตรกำนัลดิจิทัลผ่านระบบสมาชิก LOF Member หลังจากการชำระเงินผ่านช่องทาง QR CODE หรือทางการชำระเงินของทางบริษัทฯ ได้ถูกอนุมัติเเล้ว

1.3 บัตรกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ (Special Event Ticket) ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท*/บัตร  (*การกดซื้อบัตรเป็นเพียงการจองสิทธิในการเข้าใช้บริการเท่านั้น ค่าบริการและเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
บริษัทฯ จะทำการออกบัตรกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟแก่สมาชิกในรูปแบบบัตรกำนัลดิจิทัลผ่านระบบสมาชิก LOF Member หลังจากการชำระเงินผ่านช่องทาง QR CODE หรือทางการชำระเงินของทางบริษัทฯ ได้ถูกอนุมัติเเล้ว

1.4 บัตรลอยัลตี้ (Loyalty Ticket) ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท*/บัตร  (*การกดซื้อบัตรเป็นเพียงการจองสิทธิในการเข้าใช้บริการเท่านั้น ค่าบริการและเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
บริษัทฯ จะทำการออกบัตรลอยัลตี้แก่สมาชิกในรูปแบบบัตรกำนัลดิจิทัลผ่านระบบสมาชิก LOF Member หลังจากการชำระเงินผ่านช่องทาง QR CODE หรือทางการชำระเงินของทางบริษัทฯ ได้ถูกอนุมัติเเล้ว 


ข้อ 2. การจองสิทธิและการเปิดใช้งานบัตร

2.1 การจองสิทธิ
เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดเลือกเมนูหลัก บัตรกำนัลดิจิทัลของฉัน "My Digital Voucher" จากนั้นกดปุ่ม จอง "Booking" และระบุวันที่เข้าใช้บริการ จากนั้นกด ยืนยัน "Confirm" เพื่อยืนยันการจองสิทธิเข้าใช้บริการ 
2.2 การเปิดใช้งานบัตร
กดปุ่ม Voucher Detail และกดปุ่ม "Activate Now" เพื่อเปิดใช้งาน Voucher ผ่านระบบสมาชิก LOF Member เมื่อกด "เปิดใช้งาน" แล้ว Qr code นี้มีอายุ 30 นาทีนับจากกดเปิดใช้งาน (กรุณากดเปิดใช้งานเมื่อท่านพร้อมใช้สิทธิเท่านั้น)
หากเกิดความผิดพลาดในการกดเปิดใช้งาน Qr code โดยไม่ได้ตั้งใจ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 061-0382255)

ข้อ3. ลักษณะ/การใช้งานของบัตรกำนัลดิจิทัล
3.1 บัตรผ่านประตูวาร์ป (Warp Ticket)

3.1.1. สิทธิในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว LOF LAND (บัตรมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันซื้อบัตร)
3.1.2. สิทธิในการแลกเครื่องดื่มฟรี 1 เมนู หรือแลกสินค้าอื่นๆที่ร่วมรายการจากแหล่งพันธมิตรตามที่บริษัทกำหนด (สงวนสิทธิในการแลกของสัมนาคุณเฉพาะครั้งแรกที่เข้าใช้บริการเท่านั้น)
3.1.3. สามารถใช้สิทธิ Warp Back (1สิทธิต่อ1คน) ในการกลับเข้ามาใช้บริการได้อีกครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการผ่านประตู ได้ตลอดอายุการใช้งานของบัตร 1 ปี นับจากวันซื้อบัตร (สงวนสิทธิเฉพาะสมาชิก LOF Member เท่านั้น)

3.2 บัตรเช่าสถานที่ (Rental Space Ticket)
3.2.1. สิทธิในการเข้าใช้บริการสถานที่ต่อครั้ง (ไม่สามาถนำกลับมาใช้สิทธิซ้ำได้)
3.2.2 กรณีที่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนด บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นจากผู้ใช้บริการตามตารางราคาเงื่อนไขการเข้าใช้บริการ

3.3 บัตรกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ (Special Event Ticket)
3.3.1. สิทธิในการแลกบัตรเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่อครั้ง (ไม่สามาถนำกลับมาใช้สิทธิซ้ำได้)
3.3.2 กรณีที่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนด บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นจากผู้ใช้บริการตามตารางราคาของกิจกรรมพิเศษนั้นๆ

3.4 บัตรลอยัลตี้ (Loyalty Ticket)
3.4.1. สิทธิในการสะสมความภักดีของแบรนด์ สามารถนำคะแนนสะสมมาแลกสินค้าคอลเลกชั่นลิขสิทธิ์ สินค้า Limited Edition รวมถึง สินค้าพรีเมี่ยมจากแบรนด์ 
3.4.2 กรณีที่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนด บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นจากผู้ใช้บริการตามตารางราคาของสินค้านั้นๆ
3.4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแลกคืนค่าส่วนต่างของบัตรเป็นเงินสด ในกรณีที่ราคาสินค้าต่ำกว่ามูลค่าคะแนนสะสมของบัตร
3.4.4 บัตรมีอายุการใช้งานตลอดสถานะการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งาน

 

ข้อ 4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเข้าใช้บริการ
บัตรกำนัลดิจิทัลสามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันได้ โดยเเจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง Call Center 061-038-2255 ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง


ข้อ 5. การชำระเงิน
เมื่อท่านชำระค่าบัตรกำนัลดิจิทัลเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับบัตรกำนัลดิจิทัล ที่เมนู "บัตรกำนัลดิจิทัลของฉัน" หรือ "My Digital Voucher"  ในกรณีที่ไม่ได้รับ จำเป็นต้องทำการเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อติดต่อกับบริษัทผ่านช่องทางอีเมล support@lof-land.com หรือผ่านช่องทาง Call Center 061-038-2255 เพื่อทำการตรวจสอบในกรณีดังกล่าว

ข้อ 6. การปฏิบัติตามข้อบังคับ

เนื่องจากพื้นที่ LOF LAND เป็นพื้นที่กลางแจ้ง ริมหน้าผา กรุณาอ่านป้ายเตือนและปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีเกิดเหตุอันตรายอันเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามป้ายเตือน หรือจุดอันตรายต่างๆ ทาง LOF LAND ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข้อ 7. เด็กที่ไม่มีผู้ติดตาม

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าชม LOF LAND ยกเว้นการเข้าชม LOF LAND ร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี ที่สามารถดูแลตัวเองและเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีได้ทุกอย่างตลอดการเข้าชม

ข้อ 8. ข้อบังคับ

8.1 การใช้สถานที่ในเชิงพาณิชย์
การใช้สถานที่ในการถ่ายทำ หรือกิจกรรมใดๆในเชิงพาณิชย์กรุณาเเจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง Messenger Facebook LOF LAND หรืออีเมล support@lof-land.com หรือผ่านช่องทาง Call Center 061-038-2255
8.2 ของต้องห้าม
วัตถุที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน ดาบ มีด อาวุธโดยสภาพหรือโดยสภาพไม่เป็นอาวุธแต่อาจใช้เป็นอาวุธได้ และหรือวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าพื้นที่ LOF LAND
8.3 สัตว์เลี้ยง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่ LOF LAND ทุกกรณี

ข้อ 9. นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการจองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ในการไม่รับคืนสินค้าเป็นเงินสดทุกกรณี ยกเว้นเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทสามารถพิจารณาเป็นกรณีได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 10. การชำระคืนเงิน

10.1 บททั่วไป
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้บริการได้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย อันเนื่องมาจากบริษัทเอง ทางบริษัทจะชำระเงินคืนหรือชดเชยเป็นสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้และตามข้อบังคับของบริษัทฯ
สำหรับกรณีอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีซึ่งปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่ชำระคืนค่าบัตรกำนัลดิจิทัล เมื่อได้รับการเรียกร้อง
10.2 บุคคลที่จะได้รับการคืนเงิน
บริษัทฯ จะชำระคืนเงินให้บุคคลที่ชำระค่าบัตรกำนัลดิจิทัล โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต้นฉบับหรือเอกสารอื่นใด ที่ออกโดยธนาคารผู้ให้บริการของท่าน เพื่อนำมายืนยันกับบริษัท โดยบริษัทฯ จะชำระคืนเงินภายในระยะเวลา 30 วัน
10.3 ขั้นตอนการดำเนินการ
การขอการคืนเงิน จะต้องปรากฏว่ามีการส่งเอกสาร พร้อมกับหลักฐานในการชำระเงิน ตลอดจนเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

 


 
 เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 2567 นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้