บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด เปิดรับสมัครงานแผนก Design Solution (DS)

ตำแหน่ง : Graphic Design
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์


ความรับผิดชอบ

-มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
-มีความสามารถด้านงานออกแบบกราฟฟิคตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
-พัฒนา Content ให้มีคุณภาพในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านOnline Channels ต่างๆเช่น Social media รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆและทำการโพสต์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
-มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ, ถ่ายวีดีโอ และสามารถตัดต่อวีดีโอได้ 
-ดูแลคุณภาพและตรวจสอบเนื้อหาการตลาด Content บนสื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ สวยงาม ดึงดูดใจ
-มี Growth mindset และ ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน กระตือรือร้นอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา มีไหวพริบดี จับประเด็นเก่ง และติดตามอัพเดตเทรนด์ทั้งในไทยและต่างประเทศอยู่เสมอ
-ทำ Digital Content Marketing ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาดของธุรกิจ


คุณสมบัติผู้สมัคร

-การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
-มีความเชี่ยวชาญใน Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, Premiere pro and After Effect)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : LOF LAND  แกรนด์แคนยอน อ.เมือง จ. ชลบุรี

ลักษณะงาน : Full time
เวลาทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 17.30 (วันเสาร์ 08.00-17.00) *มีการหยุดเสาร์เว้นเสาร์ ตามปฏิทินของบริษัท

เพศ : ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี 

สวัสดิการ : ประกันสังคม, วันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามปฏิทิน), วันหยุดพักผ่อนประจำปี



ติดต่อสอบถาม
  : 086-303-2967  
  : contact.lofland@gmail.com
  https://www.lof-land.com 


กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน


只允许...文件 上传文件的大小不得超过 MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy