บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด 

เปิดรับสมัครงานแผนกงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Office)
ต้อนรับและให้ข้อมูลลูกค้า (ลงทะเบียนผ่านระบบ Online Booking, Check-in) ตอบคำถามทั่วไป แนะนำกิจกรรม

ตำแหน่ง : Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 - 30,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์)

ตำแหน่ง : Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน : 13,000++ บาท (พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์)


สถานที่ปฏิบัติงาน : LOF LAND  แกรนด์แคนยอน อ.เมือง จ. ชลบุรี

ลักษณะงาน :
Full time / Part time

เพศ : ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี 


วุฒิการศึกษา : ปวช. / ปวส. / ป.ตรี


สวัสดิการ : ประกันสังคม, วันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามปฏิทิน), วันหยุดพักผ่อนประจำปี


คุณสมบัติผู้สมัคร
 

- บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี และมีใจรักในงานบริการ 
- สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น
- มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน มีใจรักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มอยู่เสมอ ซื่อสัตย์และอดทน
- มีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word,Excel ได้เป็นอย่างดี 
- สามารถปฏิบัติตามระเบียบบังคับของบริษัทได้ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง


ติดต่อสอบถาม
  : 061-038-2255  
  : info@lof-land.com
 https://www.lof-land.com 


กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน


只允许...文件 上传文件的大小不得超过 MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our 2024 Privacy Policy  ,  Cookies Policy