Business-Event/ Production (1ครั้ง)

คุณสมบัติสินค้า:

เช่าสถานที่ (จำนวน ไม่เกิน 10 คน) ระยะเวลาในการใช้บริการ 1/2 คิว (6 ชั่วโมง) เวลา 06.00 - 12.00 หรือ 12.00-18.00 และได้สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องประชุม C CAPSULE

หมวดหมู่ : eVoucher Warp Event

Share

• สงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้สถานที่ไม่เกิน 10 คน
(หากจำนวนมากกว่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

• set up อุปกรณ์ นอกเวลาทำการ หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

• สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องประชุม C CAPSULE

• ระยะเวลาในการใช้บริการ 1/2 คิว (6 ชั่วโมง)
เวลา 06.00 - 12.00 หรือ 12.00-18.00
(หากต้องการใช้สถานที่เกินเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

สิทธิพิเศษ สำหรับแพคเกจ Event/ Production
รับ LOF LAND TOKEN จำนวน 200 เหรียญ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 061-038-2255

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  และ  Cookies Policy